Konfiguracja HS

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny. Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

HBLink_DMR 0000  77.55.213.184 passw0rd  62000

Użyj klawiszy ctrl+o aby zapisać plik. Użyj klawiszy ctrl+x aby wyjść. Dopisanie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem. Uruchomienie tego polecenia spowoduje założenie pliku o nazwie ipv4.fw w katalogu /root

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadż (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy CTRL + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy CTRL + x aby wyjść.
Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje „UPDATE„.

Następnie przechodzimy w menu do „Configuration” i w części do konfiguracji DMR „DMR Configuration” w polu „DMR Master” należy wybrać z listy „DMRGateway„. Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając „Apply changes„.

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy „Configuration” -> „Expert” i wierszu „Full Edit” wybieramy „DMR GW„. Opcja „Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez „Full Edit” -> „DMR GW” bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w „DMR Network 3„.

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=77.55.213.184
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,2,2,2,1
TGRewrite1=2,5,2,5,4
TGRewrite2=2,112,2,112,1
TGRewrite3=2,260,2,260,1
TGRewrite4=2,9999,2,9999,1
TGRewrite5=2,50,2,50,6
TGRewrite6=2,7781,2,7781,2
Debug=0
Location=1
Name=HBlink WROC
Id=260xxxx01

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.
W sieci „DMR Network 3” wpisz DMR ID swoj dodajac na koncu: 01

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na „Apply changes„. Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z Master H na serwerze HBLink Wrocław.

DAPNET DMR Echolink HBLink HBLink DMR Brandmeister HBLink Wrocław MMDVM POCSAG rejestracja dmr id SR6AA SR6AA HBLink SR6HBL SVXlink